Спеціальні умови

Інструкція користування сторінкою

ПРОХОДЯТЬ ВСТУПНІ ВИПРОБОВУВАННЯ У ФОРМІ ВСТУПНИХ ІСПИТІВ, ТА/АБО ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ЗНО (РЕЗУЛЬТАТИ ВСТУПНИХ ІСПИТІВ ЗАРАХОВУЮТЬСЯ З ПРЕДМЕТІВ, З ЯКИХ ВСТУПНИК НЕ СКЛАДАВ ЗНО). Необхідні документи: 1. Паспортний документ; 2. Документ про здобутий рівень освіти з одержаними з навчальних дисциплін оцінками (балами), легалізований відповідно до чинного законодавства країни. Документ про освіту має бути перекладений українською мовою та нотаріально завірений. *** зазначені особи беруть участь у конкурсному відборі на місця державного або регіонального замовлення лише в разі вступу тільки за результатами зовнішнього незалежного оцінювання.

Підлягають переведенню на вакантні місця державного або регіонального замовлення, якщо вони зараховані на навчання за іншими джерелами фінансування на відкриту або фіксовану (закриту) конкурсну пропозицію.

Підлягають переведенню на вакантні місця державного або регіонального замовлення, якщо вони зараховані на навчання за іншими джерелами фінансування на відкриту або фіксовану (закриту) конкурсну пропозицію.

Підлягають переведенню на вакантні місця державного або регіонального замовлення, якщо вони зараховані на навчання за іншими джерелами фінансування на відкриту або фіксовану (закриту) конкурсну пропозицію.

Підлягають переведенню на вакантні місця державного або регіонального замовлення, якщо вони зараховані на навчання за іншими джерелами фінансування на відкриту або фіксовану (закриту) конкурсну пропозицію.

ПРОХОДЯТЬ ВСТУПНІ ВИПРОБОВУВАННЯ У ФОРМІ ВСТУПНИХ ІСПИТІВ, ТА/АБО ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ЗНО (У БУДЬ-ЯКИХ КОМБІНАЦІЯХ ЗА ЇХ ВИБОРОМ) Необхідні документи: 1. Копія свідоцтва про народження вступника. 2. Копія рішення органу опіки та піклування про надання статусу дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, або витяг з обліково-статистичної картки дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування.

ПРОХОДЯТЬ ВСТУПНІ ВИПРОБОВУВАННЯ У ФОРМІ ВСТУПНИХ ІСПИТІВ, ТА/АБО ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ЗНО (У БУДЬ-ЯКИХ КОМБІНАЦІЯХ ЗА ЇХ ВИБОРОМ) Необхідні документи: 1. Свідоцтво про народження вступника або паспорт. 2. Копія рішення органу опіки та піклування про надання статусу дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, або витяг з обліково-статистичної картки дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування.

Підлягають переведенню на вакантні місця державного або регіонального замовлення, якщо вони зараховані на навчання за іншими джерелами фінансування на відкриту або фіксовану (закриту) конкурсну пропозицію.

УЧАСНИКИ РЕВОЛЮЦІЇ ГІДНОСТІ, УЧАСНИКИ АТО / ОСС, ЗАЛУЧЕНІ ДО АТО / ОСС, ДОБРОВОЛЬЦІ АТО / ОСС, ВОЛОНТЕРИ АТО / ОСС
ПРОХОДЯТЬ ВСТУПНІ ВИПРОБУВАННЯ У ФОРМІ СПІВБЕСІДИ Необхідні документи: 1. Посвідчення інваліда війни. 2. Копія медичного висновку про дитину з інвалідністю віком до 18 років або копію довідки медико-соціальної експертизи з висновком про зв’язок інвалідності з подіями Революції Гідності. АБО 3. Копія медичного висновку про дитину з інвалідністю віком до 18 років або копію довідки медико-соціальної експертизи.

Зразок документа

ПОСВІДЧЕННЯ ОСОБИ З ІНВАЛІДНІСТЮ ВНАСЛІДОК ВІЙНИ

Зразок

Переглянути Завантажити

Підлягають переведенню на вакантні місця державного або регіонального замовлення, якщо вони зараховані на навчання за іншими джерелами фінансування на відкриту або фіксовану (закриту) конкурсну пропозицію.

ПРОХОДЯТЬ ВСТУПНІ ВИПРОБОВУВАННЯ У ФОРМІ СПІВБЕСІДИ Необхідні документи: 1. Посвідчення по інвалідності 2. Копія медичного висновку про дитину з інвалідністю віком до 18 років або копію довідки медико-соціальної експертизи. 3. Рекомендація органів охорони здоров’я та соціального захисту населення.

Зразок документа

Довідка мсек про інвалідність

№157-і/о зразок

Переглянути Завантажити

ПРОХОДЯТЬ ВСТУПНІ ВИПРОБОВУВАННЯ У ФОРМІ ВСТУПНИХ ІСПИТІВ, ТА/АБО ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ЗНО (РЕЗУЛЬТАТИ ВСТУПНИХ ІСПИТІВ ЗАРАХОВУЮТЬСЯ З ПРЕДМЕТІВ, З ЯКИХ ВСТУПНИК НЕ СКЛАДАВ ЗНО). Необхідні документи: 1. Військовий квиток (копія).

ПРОХОДЯТЬ ВСТУПНІ ВИПРОБОВУВАННЯ У ФОРМІ ВСТУПНИХ ІСПИТІВ, ТА/АБО ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ЗНО 2018-2020 РОКІВ З ІНОЗЕМНИХ МОВ, 2017-2020 РОКІВ – З ІНШИХ ПРЕДМЕТІВ (У БУДЬ-ЯКИХ КОМБІНАЦІЯХ ЗА ЇХ ВИБОРОМ). Необхідні документи: Інформація про захворювання або патологічний стан, що може бути перешкодою для проходження зовнішнього незалежного оцінювання, зазначається в одному із нижчезазначених документів:: – листку непрацездатності, – довідці про тимчасову непрацездатність поліцейського, військовослужбовця Національної гвардії України, – довідці про тимчасову непрацездатність військовослужбовця, формі первинної облікової документації № 095/о, або Індивідуальній програмі реабілітації дитини-інваліда № _____ (вікова категорія від 0 до 18 років), Індивідуальній програмі реабілітації інваліда № _____ (вікова категорія від 18 років і старше), – формі первинної облікової документації №086/о «Медична довідка (лікарський консультаційний висновок)»

Зразок документа

Листок непрацездатності

Зразок

Переглянути Завантажити
Зразок документа

Довідка про тимчасову непрацездатність поліцейського, військовослужбовця Національної гвардії України

Зразок

Переглянути Завантажити
Зразок документа

Довідка форми первинної документації №095

Зразок

Переглянути Завантажити
Зразок документа

Медична довідка (лікарський консультаційний висновок). №086.о

Зразок

Переглянути Завантажити

ПРОХОДЯТЬ ВСТУПНІ ВИПРОБОВУВАННЯ У ФОРМІ СПІВБЕСІДИ Необхідні документи: 1. Посвідчення "Дитина, яка потерпіла від Чорнобильської катастрофи". 2. Документ державного зразка про повну загальну середню освіту з відзнакою або з відмінними оцінками (10, 11, 12 балів).

Зразок документа

Посвідчення дитини, яка потерпіла від Чорнобильської катастрофи

зразок

Переглянути Завантажити

ПРОХОДЯТЬ ВСТУПНІ ВИПРОБОВУВАННЯ У ФОРМІ СПІВБЕСІДИ Необхідні документи: 1. Посвідчення "Дитина, яка потерпіла від Чорнобильської катастрофи". 2. Документ державного зразка про повну загальну середню освіту з відзнакою або з відмінними оцінками (10, 11, 12 балів).

Зразок документа

Посвідчення дитини, яка потерпіла від Чорнобильської катастрофи

зразок

Переглянути Завантажити

ПРОХОДЯТЬ ВСТУПНІ ВИПРОБОВУВАННЯ У ФОРМІ СПІВБЕСІДИ Необхідні документи: 1. Посвідчення "Дитина, яка потерпіла від Чорнобильської катастрофи”. 2. До зазначеного посвідчення видається довідка (додаток № 2), затверджена Порядком видачі посвідчень особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та іншим категоріям громадян, затвердженим Постановою. 3. Свідоцтво про смерть одного (обох) батьків. 4. Документ державного зразка про повну загальну середню освіту з відзнакою або з відмінними оцінками (10, 11, 12 балів).

Зразок документа

Посвідчення дитини, яка потерпіла від Чорнобильської катастрофи

зразок

Переглянути Завантажити

ПРОХОДЯТЬ ВСТУПНІ ВИПРОБОВУВАННЯ У ФОРМІ СПІВБЕСІДИ Необхідні документи: 1. Посвідчення категорії 1 2. Документ державного зразка про повну загальну середню освіту з відзнакою або з відмінними оцінками (10, 11, 12 балів).

Зразок документа

Посвідчення учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС 1 кат.

ЗРАЗОК

Переглянути Завантажити
Зразок документа

Посвідчення потерпілий від радіаційного випромінювання 1 кат.

Зразок

Переглянути Завантажити
Зразок документа

Посвідчення учасника ліквідації ядерних аварій 1 кат.

Зразок

Переглянути Завантажити
Зразок документа

Посвідчення потерпілого від Чоронобильської катастрофи 1 кат.

Зразок

Переглянути Завантажити

ПРОХОДЯТЬ ВСТУПНІ ВИПРОБОВУВАННЯ У ФОРМІ СПІВБЕСІДИ Необхідні документи: 1. Посвідчення категорії 2 2. Документ державного зразка про повну загальну середню освіту з відзнакою або з відмінними оцінками (10, 11, 12 балів).

Зразок документа

Посвідчення учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС 2 кат.

ЗРАЗОК

Переглянути Завантажити
Зразок документа

Посвідчення потерпілого від радіаційного опромінення 2 кат.

Зразок

Переглянути Завантажити
Зразок документа

Посвідчення учасника ліквідації ядерних аварій 2 кат.

Зразок

Переглянути Завантажити
Зразок документа

Посвідчення потерпілого від Чоронобильської катастрофи 2 кат.

Зразок

Переглянути Завантажити

ПРОХОДЯТЬ ВСТУПНІ ВИПРОБОВУВАННЯ У ФОРМІ ВСТУПНИХ ІСПИТІВ, ТА/АБО ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ЗНО 2018-2020 РОКІВ З ІНОЗЕМНИХ МОВ, 2017-2020 РОКІВ – З ІНШИХ ПРЕДМЕТІВ (У БУДЬ-ЯКИХ КОМБІНАЦІЯХ ЗА ЇХ ВИБОРОМ). Необхідні документи: 1. Довідка про хворобу згідно з переліком (Форма № 086-3/о). «Медичний висновок про створення особливих (спеціальних) умов для проходження зовнішнього незалежного оцінювання»: – Форма № 086-3/о оформлюється згідно з рішенням лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров'я (ЛКК) або медичної комісії з питань створення особливих (спеціальних) умов для проходження зовнішнього незалежного оцінювання лікувально-профілактичного закладу (медична комісія); – Форму № 086-3/о підписують голова ЛКК (медичної комісії) та члени ЛКК (медичної комісії) закладу охорони здоров'я (ставляться підписи і вказуються прізвища, імена, по батькові); – Форма № 086-3/о засвідчується печаткою закладу охорони здоров'я, на базі якого працює ЛКК (медична комісія), або печаткою ЛКК закладу охорони здоров'я (за наявності).

Зразок документа

Медичний висновок форми первинної облікової документації №086-3.о

Зразок

Переглянути Завантажити

ПРОХОДЯТЬ ВСТУПНІ ВИПРОБОВУВАННЯ У ФОРМІ ВСТУПНИХ ІСПИТІВ, ТА/АБО ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ЗНО (У БУДЬ-ЯКИХ КОМБІНАЦІЯХ ЗА ЇХ ВИБОРОМ) Необхідні документи: 1. Посвідчення “Постраждалий учасник Революції Гідності” (Постанова КМУ від 28 лютого 2018 року № 119)

Зразок документа

Посвідчення “Постраждалий учасник Революції Гідності”

Зразок

Переглянути Завантажити

ПРОХОДЯТЬ ВСТУПНІ ВИПРОБОВУВАННЯ У ФОРМІ ВСТУПНИХ ІСПИТІВ, ТА/АБО ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ЗНО (У БУДЬ-ЯКИХ КОМБІНАЦІЯХ ЗА ЇХ ВИБОРОМ) Особи, визнані учасниками бойових дій відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», у тому числі ті з них, які проходять військову службу (крім військовослужбовців строкової служби) в порядку, визначеному відповідними положеннями про проходження військової служби громадянами України. Необхідні документи: 1. Посвідчення учасника бойових дій (відповідно до Додатку № 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 12 травня 1994 р. № 302 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 22 серпня 2018 р. № 632 ).

Зразок документа

Посвідчення учасника бойових дій

Зразок

Переглянути Завантажити

Наші партнери